Välkommen till Rödluvan och Vargens förskola

Rödluvan

Bara är den näst största orten i Svedala kommun med cirka 3.750 invånare. I Bara finns tre kommunala förskolor – Rödluvan Hattstugan och  Värby. Bara är en ort som befinner sig i ett expansivt skede med planer på ett nytt centrum och många nya områden.

Organisation. Rödluvan har två arbetslag Fiskmåsen och Ugglan. Varje arbetslag arbetar med en barngrupp från det att barnen börjar på förskolan till det att barnen slutar på förskolan. Varje arbetslag verkar gemensamt, de har ett övergripande ansvar för att skapa kompetens och utbyte av erfarenheter inom arbetslaget med mål att ge varje barn bästa möjliga verksamhet och undervisning ur ett helhetsperspektiv. 

Arbetslagen har fördelat barnen fyra barngrupper för att skapa möjlighet till utbildning och undervisning i små barngrupper.

Arbetssätt. Grunden i vårt arbetssätt utgörs av fundamentet i Hållbar utveckling ur ett undervisningsperspektiv.  Det karaktäriseras av följande.

  • Den lärande i centrum utgår från den lärandes frågor och kunskaper och en syn på lärande där individen skapar sin egen kunskap i samspel med andra.
  • Helhetsyn med ämnesövergripande samarbeten
  • Livslångt lärande, tänka om och tänka nytt och vara innovativ, värdera både process och resultat, lösningsinriktad
  • Demokratiska arbetsformer med delaktighet och inflytande
  • Reflektion med kritiska förhållningssätt och olika perspektiv
  • Mångfald av pedagogiska metoder och natur och samhälle som arenor för lärande

arbetssättet utgår från vår certifiering i hållbar utveckling, miljö och hälsa och bildar en helhet i barns och vuxnas lärandesammanhang utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016).

Kännetecknande för båda arbetslagens verksamhet är ett utforskande förhållningssätt där vårt gemensamma tema utgör grund för olika projekt i barngrupperna.  Vårt arbetssätt utgår från förskolans läroplan som framhåller leken, kreativiteten och ett lustfyllt lärande. Helheten i förskolans verksamhet utgör grunden för barnens lärande. För barnen innebär det att skapa mening, sammanhang och att få uppleva och lära om både känt och okänt i förskolans alla sammanhang.  Vi arbetar med omsorg, utveckling och lärande som varandras förutsättningar. Begreppet Educare gestaltar detta  i ett ord.  Förskolan ska var rolig, trygg och lärorik för alla barn. Därför är barnens nyfikenhet och olika intressen utgångsläge i all verksamhet sida vid sida med de lärområden arbetslaget uppmärksammar i respektive barngrupp.

Förskolan samarbetar med kulturskolan, deltar i barnkör, dans och instrumentlek. Blivande förskoleklassbarn deltar i idrott som bedrivs i närliggande idrottshall, Kuben. De gör också besök hos vår förskolebibliotekarie, för läsupplevelser i biblioteksmiljö. Vid dessa tillfällen möts barnen i området över gränserna och lär känna varandra innan de övergår till förskoleklass. Dans och yoga är andra aktiviteter som barnen deltar i under sin tid på förskolan.

Miljö ute.  Rödluvan har en härlig gård. En varierad utomhusmiljö med träd, buskar, stor gräsmatta, vägar för barn att cykla på, gungor, sandlådor och uteplatser att äta vid. Förskolan erbjuder en utemiljö som ger möjlighet till lärande och utveckling, på en del av gården erbjuds ett varierat utbud av material som  ger barnen möjlighet till bygg- och konstruktion och att prova stora, tunga och lite annorlunda byggmaterial. Våra odlingslådor ger barnen möjlighet till insikter om samband i naturen, från frö till planta och från jord till bord.

Alla barn har vila och återhämtning under sin dag på förskolan. De barn som har behov av det sover utomhus på förskolans sovloft.  De andra erbjuder vi bl.a. massage och avslappning, barnen uppskattar en lugn stund i en miljö som är anpassad för återhämtning.

Miljö inne. Personalen har lagt stor vikt vid lärmiljön och förändrar den kontinuerligt utifrån barnens behov. Miljön ska också spegla de olika projekt som finns och utmana barnen att undersöka och förundras och inspirera till nya upplevelser och insikter. Det innebär både färdigt lekmaterial men vi ser också återbruk som en viktig del av förskolans lekmaterial för skapande och kreativa aktiviteter. Vi har introducerat begreppet ”saker att leka med” för att bredda synen på vad en leksak kan vara.

På Rödluvan har barnen förmånen att få all mat tillagad av förskolans kock som har ett stort intresse för att göra måltiden till en smakrik upplevelse. Här finns också stor kunskap om specialkost. 

 

En till WordPress-webbplats